Zarząd

Prezes zarządu

Edward Then

Członkowie Zarządu

Antoni Daniel

Wiceprezes

Jan Handzlik

Wiceprezes

Maksymilian Dudyk

Wiceprezes

Janusz Kozula

Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Witold Wieczorek

Członkowie

Ludwik Ignatowicz

Członek

Marian Szafruga

Członek

Dyrekcja

Dyrektor biura

Paweł Królikowski