Zarząd

Prezes zarządu

Edward Then

Członkowie Zarządu

Antoni Daniel

Jan Handzlik

Maksymilian Dudyk

Janusz Kozula

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Witold Wieczorek

Członkowie

Ludwik Ignatowicz

Marian Szafruga

Dyrekcja

Dyrektor biura

Paweł Królikowski